www.atlare.com lg70Легенди за местността Истъпич

 

Тази местност се намира на 2 км източно от селото, което ние знаем и в което живяхме до 1961 година. Този район и понастоящем не е обхванат от язовирните води. Там горе, високо по тъй наречения Баненски път, южно от местността Лисовището, се намира този район. За местността Истъпич съществуват две легенди.

Едната разказва, че селото е било заселено най-напред в Новите лозя, почти на километър северно от Истъпич, а другата легенда, че селото от Гермите се е заселило направо на Истъпич. Застъпник на легендата за селище в местността  Истъпич беше Минчо Желев Минчев. Коя от тези две легенди е вярна, аз лично не мога да кажа и коя от тях е за вярване, също ми е трудно да отговоря, но вследствие анализ на фактите бих направил извода, че може би първите преселници от Гермите да са се заселили в Новите лозя, но впоследствие преселващите се да са решили да се установят на Истъпич.

Тук искам да подчертая, че и двете местности не са подходящи за селище, защото няма вода, а река Тунджа е далеч и е много стръмен терена, през който се минава, за да се стигне до нея. Който желае да се убеди в тази истина, нека да отиде и да направи оглед, и ще се убеди в горното. Погледнете Таласъмовата урва, погледнете дерето на Новите лозя и ще се уверите в тази истина. След като не е имало изворна вода в околностите на тези местности и сега пак няма и по моя преценка, никога не е имало, а основен водоизточник е само река Тунджа, логично е да направим извода, че тези терени не са подходящи за селища.

Аз лично приемам, че тук по тези места, селище е имало, и то именно е село Великово, преместило се от местността Гермите. Дали то се е казвало Великово или е приело друго название, това не е толкова важно. Селото оттук се е преместило и се установило на това място, откъдето през 1961 год. то бе заличено от географската карта. По моя преценка, то е просъществувало малко време в този район /не повече от 100 години/, и се е казвало също Великово. По-надолу ще посоча, че в местноста Хасанката е имало турско село и то се е казвало Великьой и именно от този факт аз правя извода, че селото се е местило от едно място на друго с името си.

Разбира се, това е предположение /легенда/, а по всяко предположение може да се спори. От намерените материали в националната библиотека „Кирил и Методий" - София, се говори за село Ахча /Ахтча, Ахътлъ/, които наименования в превод означават „коняр" и както знаем, когато поробителят е дошъл в нашата страна, той поголовно е променил имената на градове и села, на местности и може би да е променил името и на това село от Великово на Конярово. Но пък само от този факт, че новообразуваното турско село в местността Хасанката се е наричало Великьой, лично аз приемам, че селото се е местило с името си.

~ Иван Данев Кузманов