www.atlare.com lg70Легендите за Атларе - Жребчево

 

Легенди, митове, предания, приказки - те винаги са били много интересни за четене, защото освен че са увлекателни, могат да разкажат и за събития и случки, които действително са се случили, макар и да не може да се каже с особено голяма прецизност кога точно са се случили. Разбира се те може да са вярни, но може и да са невярни, кой знае.

Самия факт обаче, че те са се предавали от уста на уста в продължение вероятно на стотици или повече години е достатъчен да ни каже, че в тях има голям процент на вероятност.

В нашия случай на село Атларе - Жребчево, тъй като не разполагаме с достатъчно документи за това, може да приемем, че има и истинност в Легендите.

По-късно, когато и аз направя собствени проучвания за нашето село ще пиша отново за ранния период на селото, когато се е наричало Атларе и по-късно Жребчево.

Сега ще чуете първо за Легендите за село Атларе - Жребчево, записани от Иван Данев Кузманов, а после ще ви разкажа и за проучването на Цветана Ташева Икономова от Лясковец, което тя е направила за село Атларци в Еленския Балкан. Тази Легенда предполагам ще бъде нова за всички вас.

Ще ви разкажа за една моя разходка на Крепостта Градището.

След това ще ви запозная и с Пещерата на Змея, в която аз лично съм ходила няколко пъти.

Добре е след Легендата за Местонахождението и Името на село Атларе - Жребчево да прочетете и всички останали Легенди и Предания за селото в тяхната последователност за да добието пълна представа за произхода на нашето село и неговото име.

И така нека за започнем...

~ Мими

 

www.atlare.com lg70Легенди за Местонахождението и Името на село Атларе - Жребчево

Щом ще говорим за миналото на село Жребчево, ще се опитам да разкажа за неговия произход, начало на съществуване с приблизителни факти, така както съм ги запомнил от разказите на хора от по-старото поколение.

В околностите на бившето наше село, селища е имало в местноста Комлука, в местноста Бозалъка, в местността Гермите, в местността Истъпич и последното село Жребчево се намираше там, откъдето беше изселено през 1961 година.

 

Крепостта Градището

Със сигурност селище е имало в местността Градището, Бозалъка и Комлука. Тези селища са съществували от времето на траките в епохата на късния палеолит. Основното селище е било в района на Градището. Това е остър връх от 402 м надморска височина. По-възрастните хора на селото знаят, че този връх беше опасан с тухлен зид и са събирали тухли с размери 20х20 см, които са използвани при строителството на пещници.

Във всяко селище, колкото и старо да е то, са откривани следи от гробища, но тук по тези места такива факти не са открити. Известно е, че селища са се изграждали край водоизточници. Такива в този район са река Тунджа и малката река Ракошница. В околностите на Градището вода никъде няма и тъкмо тези големи глинени съдове са се произвеждали и ползвали за такива цели.

 

Местността Бозалъка и Комлука

Древната история на траките показва, че тези племена са живеели в постоянни вражди и размирици помежду си. В тези стенни заграждения са живеели плебеите, а обикновените хора, робите, са били заселени в местностите Бозалъка и Комлука, които са доста открити и небезопасни местности. При нападение от съседни племена, всички се укривали в загражденията. До този извод стигам, като изхождам от исторически факти, от данните, намиращи се в музея на гpад Нова Загора. При разкопки тук в тези местности, и особено в Градището, са намирани глинени съдове, главно гърнета с големи размери, стигащи до 100-200 литра вместимост.

В местността Бозалъка в резултат на разкопки, са открити останки от изпичане на тези глинени съдове. Но пак повтарям, това са селища от стари времена, от времето на траките и римляните. От тези селища, освен горепосочените факти, друго нищо не е останало.

 

Специални задачи на Градището

От времето на римляните по всяка вероятност това селище на Градището е имало и други специални задачи, каквито са били може би съобщителни. Знаем, че тогава не е имало други съобщителни връзки, освен предаването и приемането на разни съобщения чрез размахване на знамена с различни цветове. Може би някакъв живот да е имало по околните възвишения на Средна гора, но лично на мен не ми са известни такива. Останки от тези селища от сгради и постройки в горните местности не са открити, но веднага трябва да отбележим, че тогава хората са живеели във временни постройки, изградени от подръчни материали, може би от плетня и покрити със слама, останки от които не могат да просъществуват дълго време. За останки от подобни селища ще се спра по надолу.

За да говорим за историята и миналото на нашето бивше село, трябва да се спрем на селищата, посочени по-горе в назованите местности.

И така, селища е имало в следните местности...

~ Иван Данев Кузманов

 

Разходка на Градището

Когато бях малко дете, обикаляхме доста в района на бившето село Жребчево с баща ми Петър Цонев. Веднъж дори ходихме и на Градището. Трябва да отбележа, че още на времето този хълм беше изключително много обрасъл с ниска и бодлива растителност, беше почти непроходим. Въпреки това обаче се забелязваше, че е имало древен римски път там и на много малко места се забелязваше къде е имало древна крепостна стена.

Логично е хората, живеещи в близкото село Атларе или други села, да са обрали тухлите и камъните от крепостната стена за да си построят свои жилища.

Спомням си и при Разходката през 1972 г. в село Жребчево, когато водата на язовир Жребчево беше изпусната и посетих землището на селото, там също хората бяха обрали всички тухли от жилищата си и само счупени тухли, камъни и малко циментови стълбища тук-там можеха да се видят, нищо друго.

Друго, което помня е, че по брега на самия язовир се виждаха 2 или 3 огромни гърнета. Те стърчаха и се миеха във водите на язовир Жребчево дълги години, но явно някой ги извади един ден оттам. Това предполагам бяха послените спомени от жителите на село Жребчево, които са съхранявали в тях ръж и други подобни.

~ Мими