www.atlare.com lg70Предание за местността Ново Село

 

Село в местността Ново Село

По едно предание и както Долно-Паничеревци написаха в историята на тяхното село, се говори, че село е имало в местноста Ново село, откъдето жителите на това село били прокудени и една част от тях слагат началото на село Долно Паничерево, друга част се заселва в бившето наше село, а трета част слизат в полето под Средна гора и се заселват в село Загорци. Когато ще описвам родовете, ще посоча някои такива факти. Бързам още тук да кажа, че това село Ново село (Еникьой), за което се говори в мемоарите на историка Руси Стайков, също е направен подобен извод.

Някой ще оспорят съществуването на село в този район с факти, че липсват останки от сгради,постройки и други доказателства на организирани форми на живот. На този въпрос ще отговоря в причините за напускане, преселване на съществуващите села на други места, като Истъпич и Новите Лозя, но още тук искам да подчертая, че тогава не са се строяли масивни къщи. Всичко било временно и паянтово. Стени от плетня, покрити от ръженца и тъкмо за това липсват останки от сгради, къщи и други селскостопански постройки.

 

Преместване на селото от местността Гермите

Все за причините за преместване на селото от Гермите в друг район, ще посоча още две легенди.

 

Легенда за откраднатото злато

Една турска хазна била обрана след като преминала река Тунджа на Диляна и след като навлязла в полите на Средна гора, там някъде, където започва местноста Аркъръ байр, група български хайдути направили засада. Завързала се престрелка, при която всички турци, охраняващи и придружаващи хазната, били избити.

Пленени били девет катъра със злато. Те взели каквото взели от него, но затова, че и катърите били избити, решили да заровят златото в района на престрелката и по предание на легендата, златото било заровено до два големи камъка или между два големи камъка, които стояли на една поляна и приличали на полегнали биволи.

Тази легенда има още продължение. В момента когато хайдутите, разпределяли златото, били изненадани от случайни минувачи. Това били хора от Еленската махала, строители, които се завръщали от гурбетчилъка. Те били заставени от хайдутите да вземат участие в копането и заравянето на златото и с предпазна цел, да не би тези строители да се върнат и да вземат заровеното злато, те всички били избити. Това е преданието, но каква е истината, никой не знае и няма откъде да научи.

~ Иван Данев Кузманов