www.atlare.com lg70Село Жребчево

 

Село Жребчево - това е селото на нашите майки и бащи, това е селото на нашите баби и дядовци, това е селото на нашите прабаби и прадядовци и на всички останали преди тях.

Село Жребчево с това си име съществува след преименувано му с Указ N-462 от 1906 г. от Атларе в Жребчево, отразено в "Държавен вестник" от 21. 12. 1906 г.

Преди това и през 19 век, има исторически документи, че селото се е наричало Атларе.

А още преди това има теории и легенди, че селото може да е носило и други имена. За съжаление не разполагаме със сигурни документи за това по-ранно време от живота на селото.

През 1965 г. село Жребчево е заличено с Указ N-57 от 05. 02. 1965 г. по решение на Министерският съвет. Жителите му е трябало да се заселят в райони на АПК.

В сайта на Атларе - Жребчево - Живата История на едно потопено село ще ви представим най-вече живота на село Жребчево, базиран на реални исторически факти, документи, снимки и истории, разказани от самите наследници и потомци на село Жребчево.

 

Атларе

В раздела Атларе ще откриете общи сведения от и преди създаването на селото, геогрфско положение, климат и други. Там ще намерите и Легендите, предадени от нашите баби и дядовци за село Атларе и неговите имена.

В тази част на сайта по-късно ще бъдат публикувани и някои исторически факти, до които сме успели да се доберем за село Атларе.

Там все още е спорен въпроса дали селото се е наричало Атларе или Атлари? И двете имена се срещат в различни книги и това все още подлежи на проверка и доуточняване.

 

Жребчево

Историята на село Жребчево е по-нова част от живота на бившето село, но в предвид на това, че са минали повече от 50 години от изселването на село Жребчево и архивите отдавна не са на едно място, и ще бъде трудна задача за реализиране.

Все пак има написана, макар и кратка История на бившето село Жребчево от Иван Данев Кузманов и тя ще послужи като база на този сайт.

~ Мими

 

Издирваме потомци на село Жребчево

Издирваме потомци на бившето село Жребчево, така че ще сме Ви благодарни, ако направите сайта ни достояние на повече хора!

Ако сте жители или потомци на бившето село Атларе - Жребчево, молим да се присъедините към нас в групата ни във Фейсбук:

Атларе - Жребчево

или Пишете ни Тук!

*******

 

Сайта има Запазени Авторски Права над снимките и цялата информацията в него!

Имате право да споделяте с линк, но не модифицирайте съдържанието на сайта и не ползвайте за комерсиални цели!

"Атларе - Жребчево - Живата История на едно потопено село"