www.atlare.com lg70Предания за местността Гермите

 

От стари хора съм запомнил и на първо място като такъв посочвам дядо Петко Дудов и дядо Милан Гината, които много пъти са разказвали, че нашето село най-напред се е намирало в местноста Гермите и се е казвало Великово.

Аз лично приемам тези предания за правдоподобни. Какво ми дава основание да мисля така?

Там някъде, кьдето минава дерето край местноста Прясляпа, като се мине това дере и като се върви по пътя на запад към Острец, до Бъчварската нива, имаше и може би още съществуват забити Бели Камъни. Това са останки от гробища, а камъните обозначават съществуването им. Никой от нас не е разкопавал гробници, но ако има заинтересовани историци и хора на силни усещания, тези места не са заляти от водите на язовира, могат и сега да отидат и ще открият такива останки.

 

Друго Доказателство. Погледнете околностите на този район. Всички възвишения, и особено Гложито, и сега представляват голи баири. Всичко това е в резултат на лошото стопанисване на горите и поголовната сеч. Освен това, хората живели в този район, са имали много добитък - техен основен поминък, и знаем от опит, че добитъка и особено козите, поголовно са унищожавали горите и най-вече техните млади издънки.

 

И още Едно Доказателство, именно оттук е минавал главният път за старата столица ВеликоТърново и обратно през Елена, Твърдица, Запълня, Жребчево, река Тунджа на Диляна и през Комлука, Растов път, Гидика за Нова Загора и оттам за Турция, Одрин и Цариград.

 

Тогава не е имало шосирани и асфалтирани пътища. Пътищата са били без настилки, криви и все пак се е търсила най-правата посока. По този път са минавали турските кервани с хазната и богатствата, които са ограбени от поробената ни страна. От историята знаем, че на много места керваните са били примамливи за хайдути и често нападани и обирани.Тежко се стоварвала отмъстителната десница на турските власти върху населението, жиеещо в близост до района на нападението на кервана.

По стари предания се говори, че много пъти турски кервани са били нападани при преминаване на река Тунджа в местноста Дилиян боаз и от тези нападения са страдали най-много жителите на това бивше село, което съществувало в местността на Гермите. Може би нашите прапрадеди да са участвували или не са участвали в тези нападения, но вероятно са понасяли ужасите на поробителя. Имало е избиване, гонения, преследване, заточение, въобще тормоз, и те горките, за да избегнат тези кръвопролития и за да се отърват от тези преследвания, са били принудени да напуснат своя роден край.

Пак както отбелязвам по-горе на едно място, хората, които са се занимавали със земеделие, след изтощаване на земята, са я изоставяли и местили в нов район, където са започвали обработване на по-плодородна земя.

~ Иван Данев Кузманов