www.atlare.com lg70Исторически Факти за село Атларе - Жребчево

 

1906 г.

Селото е преименувано с Указ N-462 от 1906 г. от Атларе в Жребчево, отразено в "Държавен вестник" от 21. 12. 1906 г.

В 1882 г. при първото преброяване след Освобождението на България от турско робство, селото е наброявало 277 жители /147 мъже и 130 жени/. Същата година са се родили 8 деца. Починали са 7души. Селото е имало 51 къщи и се е състояло от 61 домакинства.

През последващите години населението бавно, но сигурно се увеличава.

В 1910 г. селото е имало 556 жители.

В 1926 г. е имало 591 жители.

В 1934 г. е имало 695 жители.

В 1946 г. е имало 684 жители.

До 1955-1958 г. селото е растяло и стигало до 750 жители, но след вземане на решение за строителството на язовира, започва бавно, но сигурно изселване на жителите му и населението намалява.

Около 1955-1956 г., когато се образува ТКЗС, селото е имало 130-140 къщи с близо 800 жители.

При изселването му през 1961 г. село Жребчево е наброявало 540 жители.

 

1965 г.

Село Жребчево е заличено с Указ N-57 от 05. 02. 1965 г. по решение на Министерският съвет. Жителите му е трябало да се заселят в райони на АПК.

~ Иван Данев Кузманов

 

В наши дни

На практика след изселването на село Жребчево жителите му са се пръснали из цяла България и са изгубили връзка с останалите жители. Най-много заселени Жребчевци има в близките села Асеновец, Кортен, Кортенски бани, Брястово, и градовете Нова Загора, Стара Загора, Твърдица.

Но жители на село Жребчево са се заселили от Видин до Бургас също така.

В наши дни, съвременните процеси на миграция са засегнали също и потомците на село Жребчево, и те са се разпръснали не само из цялата страна, но дори в чужбина.

~ Мими